Strategiudvikling

Mange virksomheder drives i dag med succes uden at have en nedskrevet strategiplan. Endog store og professionelle virksomheder skaber gode resultater uden at have brugt masser af ressourcer på strategiarbejdet. En strategiplan behøver ikke at blive udarbejdet af et konsulentfirma. Som oftest er de bedste til at formulere virksomhedens strategi – ledelse og medarbejdere i den pågældende virksomhed. Uanset om virksomhedens strategi er nedfældet i en strategiplan eller ej – er det en god ide for en virksomhed at have en klar og kommunikerbar strategi, som kan videreformidles til medarbejdere, leverandører og kunder.

Det er også en god ide at have en nødplan – hvis det strategiske uheld skulle være ude. Det allervigtigste i en virksomheds strategiarbejde er at sikre at planerne indfries. En god strategiplan er kendetegnet ved, at den bliver brugt af alle i virksomheden – hver dag. Langt de fleste strategiplaner er strategiske korrekte og vil formentligt betyde, at hvis de føres ud i livet, så vil virksomheden nå de satte strategiske mål.

Erfaringerne viser, at det er i forbindelse med implementeringen af strategiplaner at langt de fleste strategiplaner kuldsejler. Oftest fordi menneskene, der skal skabe de nødvendige forandringer og ændringer – ikke føler ejerskab for strategiplanen. Det er People Companys holdning, at de bedste strategiplaner er kendetegnet ved, at de er udarbejdet med stor deltagelse fra de mennesker, der senere skal medvirke til at gennemføre det i praksis. Vi hjælper gerne til med at sikre udarbejdelsen af en strategisk plan for virksomheden, der sikrer en forankring i hele virksomheden.

Vi medvirker lige så gerne med at omdanne og forny eksisterende strategiplaner til konkrete implementerbare handlingsplaner, der kan føres ud i praksis – baseret på ejerskab i hele virksomheden.

Kontakt Jens Peter Sørensen (jps@peoplecompany.dk) for at høre mere hvad det næste skridt kunne være.

Sidebar