Strategi-implementering

Hvordan lykkes din virksomhed med at implementere strategiplaner og indfri målsætninger?

Langt de fleste strategiplaner er strategiske korrekte og vil formentligt betyde, at hvis de føres ud i livet, så vil virksomheden nå de satte strategiske mål.

Erfaringerne viser, at det er i forbindelse med implementeringen af strategiplaner at langt de fleste strategiplaner kuldsejler. Oftest fordi menneskene, der skal skabe de nødvendige forandringer og ændringer – ikke føler ejerskab for strategiplanen.

Det er People Companys spidskompetence at skabe ejerskab og vi hjælper gerne til med:

  • Facilitering og skabe ejerskab for strategien i alle dele af virksomheden gennem hele processen fra start til slut
  • At skabe rød tråd fra strategisk niveau til operationelt niveau
  • Omdanne og forny eksisterende strategiplaner til konkrete implementerbare aktiviteter
  • Strategisk kommunikationsplan til at styre, effektivisere og kvalitetssikre din kommunikation og undgå ineffektivitet og misforståelser i jeres organisation
Sidebar