Rekrutteringsprocessen hos People Company

Rekrutteringsproces – den normale fremgangsmåde 

 1. Gennemførelse af Jobanalyse af stillingerne samt fintuning af virksomhedens krav til stillingerne/personerne gennem interviews af nærmeste chef
 2. Udarbejdelse af kravprofil – herunder gennemgang af faglige kvalifikationer og personlige kompetencer
 3. Tilbud om at personlighedsteste den nærmeste leder, så vi har noget at holde kandidaternes tests op imod – dette er dog ingen betingelse, men kan hjælpe i forhold til spørgsmål om samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager
 4. Udarbejdelse af stillingsannonce og indrykning på udvalgte jobportaler eller i trykte medier efter aftalt medieplan
 5. Search i egne og eksterne databaser samt gennemgang af fagligt netværk for at finde egnede kandidater
 6. Modtagelse og besvarelse af indkomne ansøgninger herunder kontakt til og screening af relevante kandidater
 7. Modtagelse og besvarelse af indkomne ansøgninger herunder kontakt til og screening af relevante kandidater
  – Telefoninterviews og mailkorrespondance
  – Personlige interviews med udvalgte potentielle kandidater
 8. Personlighedstest samt dybdegående interview af egnede kandidater
  – Afdækning af motivationsfaktorer, arbejdsform, samspil med andre mennesker samt styrker og begrænsninger i forhold til jobprofilen
  – Kontaktdata på referencepersoner indhentes
  – Referencetagning hos minimum to tidligere arbejdsgivere (hvis muligt)
 9. Udarbejdelse af kandidatpræsentationer af kandidater til præsentation hos virksomheden
 10. Kandidatpræsentation og 1. samtale med egnede kandidater (typisk mellem 2-4 kandidater) og virksomheden
 11. Efterfølgende 2. samtaler hos virksomheden med udvalgte topkandidat(er)
 12. Kontraktforhandling mellem kandidat og virksomheden
 13. Telefonisk opfølgning på den ansatte efter 14 dage og 2½ måned
Sidebar