Rekrutteringsprocessen for virksomheder

People Company tilbyder virksomheden to metoder til at skaffe den eller de rette medarbejdere til et job i virksomheden. Search (det, der populært kaldes headhunting) og Selection (udvælgelse blandt ansøgere). Hvilken metode, der er mest egnet afhænger af flere faktorer og skal vurderes individuelt fra gang til gang.

Selection

Selection er den rette metode til den virksomhed, der ønsker en stilling besat på den traditionelle facon med annoncering på Internet og eventuelt i aviser, fagblade m.v.

Selection kan med fordel anvendes af virksomheder, der ønsker at gennemføre et normalt rekrutteringsforløb i offentlighed. Selve processen tager udgangspunkt i udarbejdelsen af en jobprofil og stillingsbeskrivelse. Herefter udarbejder vi en stillingsannonce og der udvælges hvilke medier der skal annonceres i. Ud fra de indkomne ansøgninger screenes og selekteres en række kandidater ud og der afholdes personlige interviews. Herefter præsenteres den eller de egnede kandidater for virksomheden. På baggrund heraf udvælges den eller de kandidater, der vurderes at være bedt egnet til jobbet. Disse bliver efterfølgende testet og taget referencer på.

I forbindelse med en Selectionproces har virksomheden i højere grad mulighed for at profilere sig i medierne i form af informationerne i stillingsannoncen.

Kontakt Jens Peter Sørensen på e-mail jps@peoplecompany.dk for at høre mere.

Search

Search er den rette metode til den virksomhed, der ønsker en stilling besat uden at gøre offentligheden bekendt med det. Årsagen kan være et ønske om anonymitet, at scanne markedet for egnede kandidater, eller et ønske om at gå efter specifikke kandidater i en given branche. Search er en anden og mere langstrakt proces end Selection, idet diskretion og research er to nøgleord i denne sammenhæng.

Searchprocessen gennemføres ud fra en række metodikker (hvor vi altid overholder branchens etiske regelsæt). Vi anvender i vores searchproces såvel søgning i offentlige tilgængelige CV-databaser, vores egne databaser samt eget netværk, hvor vi anvender vores vidtomspændende netværk, hvor vi blandt andet arbejder i faglige cirkler.

En effektiv searchproces kræver erfaring samt evnen til at sætte sig ind i en virksomheds situation og forstå dens behov kombineret med at kunne finde og vurdere de egnede kandidater til jobbet.

Elementerne i en searchproces indeholder blandt andet udarbejdelse af jobprofil, udformning af stillingsbeskrivelse, fastlæggelse af tidsplan, valg af søgemetoder, identifikation og screening af kandidater, personlige interviews med kandidater, test af kandidater og præsentation af egnede kandidater for virksomheden

Sidebar