Produktionschef med fokus på lederskab Tekstiler – Mulighed for medejerskab


Modeverket søger for kunde Produktionschef til ordreproducerende tekstilfabrikation. Din opgave bliver, at de driftsmæssige mål nås gennem et målrettet lederskab med fokus på at udøve værdibaseret og situationsbestemt ledelse i et multikulturelt produktionsmiljø af tekstiler i Midtjylland.

Om jobbet:

Virksomheden har de sidste 5 år fordoblet omsætningen og væksten fortsætter. For at holde fokus på væksten og kunderne er der behov for en kompetent og ambitiøs Produktionschef, der kan sikre en god daglig ledelse med fokus på det daglige arbejdsmiljø samt optimering af produktionen. Virksomheden producerer specialvarer med kort leveringshorisont og i høj kvalitet. Med reference til ejerlederen bliver den nye Produktionschef ansvarlig for at lede, motivere og udvikle et team bestående af ca. 25 kompetente og fagligt dygtige medarbejdere, heraf en del med en multietnisk baggrund. Virksomheden har mange forskelligartede løsninger samt forarbejder mange forskellige slags tekstiler/ materialer og råder over 35 forskellige arbejdsstationer med tilhørende maskiner. Du får en meget central rolle i produktionsflowet, som er afgørende for virksomhedens fortsatte succes. Fra ordremodtagelse til varen er hos kunden. Det betyder, at det er dig, der har ansvaret for planlægningen, løbende følger op på ordrerne og er i tæt dialog med produktionen gennem hele forløbet, og sikrer at ordrerne altid leveres i rette kvalitet til aftalt tid.

Dine arbejdsopgaver bliver:

 • Produktionsplanlægning og håndtering af produktionsordrer fra A-Z, herunder støtte virksomhedens dygtige medarbejdere i problemløsning, når deadlines presser på.
 • Drift af produktionen, herunder sikre at kvaliteten er i top hver gang, da det som dansk producent er det vigtigt at differentiere sig på kvalitet, hvorfor implementering af nye initiativer til kvalitetssikring også bliver dit område.
 • Løbende/daglig opfølgning på produktionsnøgletal og fokus på kontinuerlig optimering af produktionen.
 • Løbende sikring af et godt og sikkert arbejdsmiljø samt oplæring, træning, motivering og supervision af medarbejdere.
 • Implementering og digitalisering af produktionen ved hjælp af nyindkøbt IT-system med det formål at få overblik over produktionsomkostninger og udarbejdelse af efterkalkulationer til brug for at optimere indtjeningen i virksomheden.
 • Udarbejdelse og implementering af procedurer/arbejdsgange, behandling af afvigelser og reklamationer

Om dig – personlige kompetencer og faglige kvalifikationer:

Produktionsledelse, strukturerede processer og hands-on ledelse er nøgleord om dig..

Du har produktionsledelseserfaring fra en ordreproducerende virksomhed og gerne en produktionsteknisk uddannelse indenfor tekstilindustrien (ikke et krav). Afgørende er det, at du kommer med en solid hands-on ledelseserfaring fra et velstruktureret produktionsmiljø. Du har en god forretningsmæssig forståelse, og kan navigere i krydsfeltet mellem forretning/økonomi, produktion/processer og mennesker. Dine evner til at få tingene til at ske gennem proaktiv adfærd, ledelse og faglig sparring med dit team, er altafgørende for at skabe gode resultater og trivsel.

Derfor er det væsentligt, at du har:

 • Stort overblik, gode lederegenskaber, god empati og evner til at lede situationsbestemt.
 • Evnerne til at strukturere, systematisere samt sætte det rigtige hold samt evnen til i det daglige at flytte rundt på ressourcerne, så vi når i mål med de daglige opgaver.
 • Produktionsteknisk indsigt og gerne kendskab til moderne produktionsprincipper.
 • Erfaring med forbedringsprojekter og kvalitetsstyring.
 • Positive og tydelige kommunikationsegenskaber, så du holder dig tæt på medarbejderne.
 • Robusthed og stortrives i en meget operationel lederrolle. Og så er du af natur optimistisk og løsningsorienteret og ser muligheder fremfor begrænsninger.

 Du tilbydes:

 • At blive en central nøgleperson og en del af en virksomhed i vækst.
 • At komme med på en spændende rejse i en virksomhed med stort vækstpotentiale samt gode fremtidsmuligheder. Desuden bliver du en del af en virksomhed med en flad ledelsesstruktur baseret på stor frihed til den enkelte og en uformel kultur, hvor humor og omsorg for hinanden fylder meget.
 • Mulighed for at bliver medejer i selskabet efter en periode, hvor I kan se hinanden lidt an. Ejerlederen ser gerne den nye Produktionschef som ansvarlig partner i selskabet, hvis der er det rigtige match.
 • En gagepakke, der forhandles individuelt efter kvalifikationer og tiltrædelse – hurtigst muligt efter aftale.

Interesseret? – vi glæder os til at høre fra dig.

Søg jobbet her. Vi behandler de indkomne ansøgninger løbende, så send din ansøgning snarest muligt, så du er sikker på at komme i betragtning. Virksomheden orienteres ikke om dit kandidatur, før vi har afstemt det. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jens Peter Sørensen, Modeverket på telefon 2146 1711 eller via mail jps@modeverket.dk.

Søg jobbet her

Om organisationen:

Virksomheden har eksisteret i mere end 30 år og er en etableret spiller indenfor sit speciale, som bedst kan karakteriseres som ordreproducerende specialproduktion af tekstiler af høj kvalitet med kort leveringstid. Virksomheden beskæftiger ca. 25. medarbejdere og har til huse i det midtjyske og har haft produktion igennem alle årene i Danmark.

Sidebar