Organisationsudvikling

Det handler om at få din organisation til at understøtte dine strategiske og forretningsmæssige planer bedst muligt. Når der er mere end en person ansat i en virksomhed, har du en organisation, og så kan du i princippet begynde at arbejde med organisationsudvikling! Det begynder og slutter oppefra!! Det hele ville være meget nemmere, hvis vi kunne ansætte 100 kloner af Superman – eller af dig selv! Men sådan fungerer det desværre ikke!

Værdier kommer oppefra – men skal føres ud i livet på alle niveauer i organisationen. Det handler om involvering, medindflydelse og lidt tålmodighed!! Det kræver hårdt arbejde, er ofte en langstrakt proces, kræver en stor grad af synlighed fra ledelsens side.

People Company hjælper gerne med at afdække, hvilken værdi organisationsudvikling kan tilføre din virksomhed. Vi tager udgangspunkt i den forretningsmæssige strategi, den organisatoriske kapacitet og de ledelsesmæssige ressourcer, der er til stede i virksomheden. På baggrund heraf kommer vi med et forslag til hvordan et organisationsudviklingsprojekt kan gennemføres i praksis og bistår gerne med implementeringen – sammen med virksomheden.

Vi har ingen færdige pakkeløsninger, men derimod en stor værktøjskasse og en masse erfaringer at byde på. Herfra plukker vi det, der passer bedst til din virksomheds udfordringer og situation, således at det skaber størst mulig værdi for dig/jer.

Elementer i organisationsudvikling

 • Udvikling af personalepolitik og udarbejdelse af personalehåndbog. Det handler om forventningsafstemning. Giv klar besked og vær åben om forholdene i din virksomhed.
 • Udvikling af virksomhedstilpasset koncept for årlige medarbejdersamtaler – der tager udgangspunkt i din virksomheds forretningsmæssige strategi og mål for fremtiden.
 • Udvikling af forretningsunderstøttende uddannelsesplaner. Skræddersy et tilpasset uddannelsesudbud til netop din virksomhed med udgangspunkt i netop din virksomheds strategi.
 • Hør mere om People Companys erfaringer med Lederaspirantprogrammer og Lederudviklingsforløb. Investér i fremtiden – det lønner sig.
 • Lej en personalechef. Gør det du er bedst til! – Udnyt din tid og dine forcer bedst muligt ved at fokusere på din kerneforretning og lad People Company være din HR-funktion. Så trækker du på os i takt med, at dine behov er til det

Kontakt Jens Peter Sørensen (jps@peoplecompany.dk) for at høre mere.

Vores værktøjskasse:

Vores organisatoriske værkstøjskasse består bl.a af følgende værktøjer som anvendes efter behov sammen med vores egen erfaring og kompetencer:

 • Master Person Profil Analyse (MPA) – læs mere om MPA på www.master.dk – bruges ofte i forbindelse med rekrutteringsprocesser
 • NEO PI-R PersonProfil Analyse – se mere om NEO PI-R på www.dpf.dk – bruges til afdække de organisatoriske kompetencer samt til at vurdere personlighederne på individ- og teamniveau.
 • FISH! – sådan skabes engagement og arbejdsglæde i praksis
 • Ha’ en god dag! – fortsættelsen på FISH!
 • KIDS! – management i børnehøjde
 • Forretningsmæssig kreativitet – et resultatskabende innovationsværktøj
 • Servicekommunikation – sandhedens øjeblik
 • LessLoss – find de skjulte og unødvendige omkostninger
 • Dialogging – benyt spillets glæder til at opnå bedre kommunikation og bedre samarbejde
Sidebar