Lederudvikling

Mange medarbejdere opsiger deres stillinger grundet utilfredshed med leder eller ledelsen, og det kan være dyrt at miste kompetencer. Derfor er det en god idé at investere i HR og Ledelse. I People Company har vi mange års erfaring med at hjælpe ledere og ledergrupper med lederudvikling. Vi målretter udviklingskurser, workshops, seminarer, individuel rådgivning og coaching til jeres behov.

Ledergrupper: Uanset størrelse af din virksomhed så skaber ledergrupper, der står sammen om at nå virksomhedens målsætninger, bedre resultater, større tryghed, højere trivsel og fastholdelse af medarbejderne. Vi faciliterer gerne processen med at skabe endnu bedre sammenhængskraft i jeres ledergruppe samt hvad der skal til i hverdagen for, at I udviser den medarbejderpleje, som I ønsker ift. jeres værdier.

Leder: Har du udfordringer i din daglige ledelse, eller ønsker du blot at blive en endnu bedre leder? Vi hjælper dig hele vejen med individuelle forløb, hvor vi sammen med dig definerer, hvad resultatet skal være.

Ny som leder: Giv dig selv de bedste redskaber for at komme godt i gang med lederrollen. Vi hjælper dig med afklaring og definition af dig som leder. Vi giver dig simple ledelsesteknikker, som du kan benytte med det samme – hjælper dig til succes som leder helt fra starten.

Sidebar