Its all about people

Hos People Company arbejder vi med rekruttering på alle
niveauer samt ledelsesrådgivning, ledersparring, karriere
coaching og teambuilding.

Ledige stillinger    Rekrutteringsprocessen

Hvem er people company?

Vi har siden 2006 hjulpet virksomheder med ressourcer inden for HR & Ledelse og skabt synlige resultater.

Hvem er People Company

Læs mere om os

Ledige stillinger

Logistikleder med flair for projektstyring til byggebranchen
Vil du være med til at sætte nye standarder for bæredygtig byggepladslogistik på store byggepladser i Hillerød eller Odense? Så har vi jobbet til dig! People Company søger for SiteHub ApS logistikledere. Kan du eksekvere, have mange bolde i luften og styre logistikprojekter i mål? Har du ledelseserfaring og trives med at tage ansvar? Og har du samtidig blik for at procesoptimere, et stort gå-på mod og ikke mindst et smittende humør, så hører vi gerne fra dig! Som logistikleder får du en hverdag, der kombinerer det praktiske arbejde med planlægning. SiteHub udspringer af en stærk vision om at give kunderne byggepladser, der er sikre, bæredygtige og effektive. SiteHub er først og fremmest en servicevirksomhed, som har specialiseret sig i effektiv byggepladslogistik. Det gøres ved at kombinere logistik med byggeplads og nærlager og koble det med vores softwareplatform, så vi kan understøtte entreprenørerne i at dokumentere deres klimaaftryk. Vores ambition er at skabe bedre byggepladser og for os er det vigtigt, at møde kunderne, hvor de er. Mod, indsats, holdet og kunden er vores værdier, som vi er sammen om at udvikle, så vi får skabt en stærk kultur med et bredt samarbejde på tværs af projekterne. Om jobbet Du skal overordnet set sikre, at den daglige drift af byggepladslogistikken håndteres effektivt, ansvarligt og med en høj kundeservice, hvor din rolle bliver at understøtte den ledelsesmæssige styring på byggepladsen. Dit ansvarsområde bliver således: At varetage den faglige ledelse af teamet, herunder lede og fordele det daglige arbejde i driften ift. Logistikkoordinatorernes ansvarsområder At varetage personaleledelsen i tæt samarbejde med logistikchefen At tage ansvaret for at sikre den tilstrækkelige arbejdskraft på byggepladsen, hvad angår indlejrede byggepladsoperatører Der er tale om en stilling, hvor du vil få rig mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, således vil du i starten få en grundig oplæring både i praksis og gennem SiteHub Academy. Det vigtige er, at du har indstillingen og viljen til at gøre den fornødne indsats. Du skal være nysgerrig og videbegærlig, og du skal ikke være bange for selv at tage fat i den praktiske hverdag. Med udgangspunkt i et af SiteHubs projekter vil du få et selvstændigt ansvarsområde, hvor du skal tage ansvaret for de praktiske opgaver. Dine ansvarsområder og opgaver bliver blandt andet: Styre og lede et team (logistikkoordinatorer fra 2 til 20 personer) Prioritere opgaveløsningen for logistikteamet med en struktureret tilgang og sikre de når i mål Sikre at bemandingen på ansvarsområderne er planlagt ved at udarbejde vagtplaner Varetage personaleledelsen af teamet i samarbejde med logistikchefen, herunder afholde medarbejdersamtaler Sikre at HR og ledelsen er orienteret om udviklingen Understøtte den daglige koordination mellem forskellige fag og firmaer på byggepladsen Være proaktiv ift. Opgaveløsningen og se muligheder for optimering af opgaverne Delegere logistikopgaverne til logistikkoordinatorerne Bistå teamet praktisk i opgaveløsningen ved behov Indgå i tæt sparring med softwareudviklere ift. Udvikling af den digitale platform Din baggrund og kvalifikationer: Det er ikke så vigtigt, hvilken baggrund du har. Det er vigtigere, at du har den rette profil, så hvis du har den rette tilgang til opgaverne og løser opgaverne med et smil, så skal vi nok lære dig resten. Det er nødvendigt, at du kan bevare overblikket og trives i en hektisk hverdag, hvor beslutningerne kan ændre sig fra dag til dag sågar time til time. Der er brug for, at du kan følge opgaverne til dørs samt spotte, hvordan vi kan optimere logistikflowet på pladsen. Vi har brug for en kollega som: Er god til at skabe netværk og relationer – entreprenørerne er vores kunder Foretrækker arbejdstøj og sikkerhedssko – fremfor skjorte eller kjole Har erfaring med personaleledelse og medarbejderudvikling Trives med at være synlig på pladsen – og møder kunderne i øjenhøjde Kan navigere i kaos, er empatisk og fleksibel – med et ”det får jeg klaret” DNA Har digitalt flair og en systematisk tilgang – er god til at beskrive processer Er opsøgende, nysgerrig og proaktiv på opgaveløsningen – ser udviklingspotentialer og muligheder Ikke er bange for at tage fat på opgaver, som ligger udenfor ansvarsområdet Har humor og bidrager til den gode stemning i teamet såvel som på arbejdspladsen SiteHub tilbyder: Videreuddannelse gennem SiteHub Academy En spændende stilling, hvor du vil få selvstændigt ansvar for et delområde på byggepladsen som f.eks. varemodtagelse, drift af skurbyen, affaldshåndtering, anhugning m.m. Ledelsesansvar Et selvstændigt, spændende og udviklende job i en handlekraftig, solid vækstvirksomhed, Et arbejdsmiljø, hvor samarbejde, teamwork og humor er vigtige ingredienser Ordnede forhold og en attraktiv lønpakke Interesseret? – vi glæder os til at høre fra dig.  Søg jobbet her Vi gennemgår ansøgningerne løbende, så send os din så du er sikker på at komme i betragtning. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jan Pedersen, People Company på telefon 9199 1975 eller via mail jap@peoplecompany.dk. Du kan også kontakte direktør Ulrik Branner, SiteHub A/S på tlf. 3065 4390 eller mail ulrik@sitehub.dk Om SiteHub: SiteHub er en vækstvirksomhed, der startede primo 2021 og som udspringer af en stærk vision om at give kunderne byggepladser, der er sikre, bæredygtige og effektive. SiteHub tager ansvaret for den kombinerede byggeplads- og materialelogistik via erfarne eksperter og software, der integrerer eksisterende teknologi med enkel analyse. For SiteHub er det vigtigt at møde kunderne, hvor de er nu, og hjælpe dem med at overgå til en mere effektiv, renere og industriel drevet metode til at køre byggepladslogistik og derved øge produktiviteten og reducere materialespildet. SiteHub bygger på indsamlede data og erfaring fra hundredvis af byggeprojekter gennemført i regi af LetsBuild, som har været med til at tegne en konkret efterspørgsel efter et integreret materiale flow gennem hele forsyningskæden. Teamet bag SiteHub besidder en kombination af dyb teknisk og kommerciel erfaring fra opbygningen af bl.a. et 130 mands teknologifirma til byggeriet med et globalt fokus (GenieBelt/LetsBuild). Læs mere på sitehub.dk ​  
Læs mere
Logistikchef – SiteHub, Hillerød og SiteHub, Odense
Vil du være med til at sætte dagsordenen for bæredygtig byggepladslogistik på store byggepladser i Hillerød og Odense? – så har vi jobbet til dig People Company søger for SiteHub en (eller flere) Logistikchefer, som bliver ansvarlige for hver deres byggeplads og det logistikteam, der er tilknyttet. SiteHub udspringer af en stærk vision om at give kunderne byggepladser, der er sikre, bæredygtige og effektive. SiteHub tager ansvaret for den kombinerede byggeplads- og materialelogistik via erfarne eksperter og egenudviklet software, der integrerer eksisterende teknologi. SiteHub beskæftiger sig med byggeprojekter typisk fra DKK 100 mio. projekter op til ca. DKK 3 mia. Om jobbet: SiteHub er en teknologi- og servicevirksomhed, som leverer bæredygtig byggepladslogistik. Filosofien er at byggeriet står på tærsklen til en fundamental ændring, drevet af behovet og kravet for større effektivitet og bedre bæredygtighed. Som Logistikchef på en byggeplads i Hillerød og en byggeplads i Odense, bliver din hovedopgave at være med til at ændre og forbedre hverdagen for håndværkere og leverandører, gennem tæt dialog og opfølgning mellem alle interessenter på og i tilknytning til byggepladsen. Der er tale om en stilling, hvor du vil få rig mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, når bare du har indstillingen og viljen til at gøre den fornødne indsats. Du skal være nysgerrig og videbegærlig, og du skal ikke være bange for selv at tage fat i den praktiske hverdag, hvilket nok vil være en forudsætning i opstartsperioden. Der er flere indgangsvinkler til stillingen. Du kan have en relevant erfaring fra byggebranchen, hvor du har fokus på byggepladslogistik og/eller bæredygtighed, eller du kommer fra forsvaret (nok Trænregimentet), har solid Supply chain erfaring og/eller driftserfaring fra produktions- eller logistikvirksomheder. Ja, der er mange indgangsvinkler, det vigtige er, at du har den rette indstilling, og syntes, at det er sjovt at arbejde med logistikoptimering og bæredygtighed. Det faglige skal vi nok lære dig. Dine ansvarsområder og arbejdsopgaver bliver at: Med udgangspunkt i et specifikt SiteHub projekt i Hillerød og et tilsvarende i Odense til opstart efter sommerferien, vil dit ansvar være at tage ansvaret for den praktiske logistik på den store byggeplads. Dine ansvarsområder og opgaver bliver blandt andet: Sikre at logistikopgaverne løses effektivt og til enhver tid matcher bygherre og hovedentreprenørerne behov. Være ansvarlig for den overordnede ledelse af logistikteamet og sikre at de udvikles og trives. Lede og styrke kulturen i henhold til SiteHubs DNA Ansvarlig for den overordnede økonomi på projektet Sikre fremdrift, udvikling, mersalg og synlighed af projektet. Varetage det overordnede ansvar for at byggepladslogistikken udvikles løbende. Sikre at logistikken udvikles løbende og at bygherre og hovedentreprenører er involveret i projektudviklingen. Sikre økonomisk udvikling af byggepladslogistikken. Sikre det overordnede ansvar for, at logistikken kordineres mellem entreprenørerne og at der skabes et sammenhæng. Sikre den økonomiske dokumentation ifm. projektudviklingen. Sikre at projektet leverer de fastsatte mål for byggepladslogistikken. Din baggrund og kvalifikationer: Vi vægter højt, at du har gode ledelses- og kommunikationsevner, et stort drive kombineret med en vis portion tålmodighed og hele tiden har øje for løsninger og muligheder. En stor del af SiteHub forretningside er netop at vise kunderne, at vi ser mulighederne, tager ansvaret, løser problemerne og skaber på den måde merværdi for alle involverede parter. Det bliver dit ansvar at sikre det sker – i praksis, hver dag. Derudover så arbejder du struktureret, bevarer overblikket og er i stand til at fastholde fokus i en dynamisk hverdag, der ikke altid kan planlægges. Du trives med at arbejde med byggeri, bæredygtighed, og naturligvis logistik løsninger. Du er ambitiøs på egne såvel som på dine kollegaers vegne. Og så er du selvfølgelig en teamplayer. Du vil være en oplagt kandidat, hvis du: Har viden om store logistik projekter og en veludbygget logistik værktøjskasse. Betydelig indsigt i byggebranchen, og især byggepladslogistik vil være en stor fordel og meget gerne lidt kendskab til bæredygtighed i byggeriet. Har erfaring fra meget omskiftelige arbejdsmiljøer. Er struktureret af natur. Kan navigere, koordinere og lede under pres. Er venlig, udadvendt og god til at kommunikere med flere forskellige niveauer, vores kunder er såvel håndværkeren som bygherren. Har digitalt flair og forståelse. Gerne branchekendskab, men ikke et ultimativt krav SiteHub tilbyder: En spændende stilling, hvor du vil få ansvaret for en eller flere af SiteHub’s byggepladser. Et selvstændigt, spændende og udviklende job i en handlekraftig, solid vækstvirksomhed, hvor det bliver dit ansvar at følge de enkelte kontrakter fra A til Z. Et arbejdsmiljø, hvor samarbejde, teamwork og humor er vigtige ingredienser Ordnede forhold og en attraktiv lønpakke. Interesseret? – vi glæder os til at høre fra dig. Søg jobbet her Vi gennemgår ansøgningerne løbende, så send os din så du er sikker på at komme i betragtning. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jens Peter Sørensen på telefon 2146 1711 eller via mail jps@peoplecompany.dk eller Jan Pedersen, People Company på telefon 9199 1975 eller via mail jap@peoplecompany.dk. Du kan også kontakte direktør Ulrik Branner, SiteHub A/S på tlf. 3065 4390 eller mail ulrik@sitehub.dk Om SiteHub: SiteHub er en vækstvirksomhed, der startede primo 2021 og som udspringer af en stærk vision om at give kunderne byggepladser, der er sikre, bæredygtige og effektive. I dag er der flere end 40 ansatte, der arbejder ud fra kontoret i Glostrup. De fleste er på byggepladser i Københavns-området. SiteHub tager ansvaret for den kombinerede byggeplads- og materialelogistik via erfarne eksperter og software, der integrerer eksisterende teknologi med enkel analyse. For SiteHub er det vigtigt at møde kunderne, hvor de er nu, og hjælpe dem med at overgå til en mere effektiv, renere og industriel drevet metode til at køre byggepladslogistik og derved øge produktiviteten og reducere materialespildet. SiteHub bygger på indsamlede data og erfaring fra hundredvis af byggeprojekter gennemført i regi af LetsBuild, som har været med til at tegne en konkret efterspørgsel efter et integreret materiale flow gennem hele forsyningskæden. Teamet bag SiteHub besidder en kombination af dyb teknisk og kommerciel erfaring fra opbygningen af bl.a. et 130 mands teknologifirma til byggeriet med et globalt fokus (GenieBelt/LetsBuild). Læs mere på sitehub.dk People Company Its all about people… - er vores slogan. Og vi synes det siger det meste. People Company er et konsulentfirma, der tager udgangspunkt i at skabe størst mulig effekt af det eneste parameter konkurrenten ikke kan efterligne med det samme – ”People”. Vores mål er at skabe fremgang gennem mennesker. Fremgang for virksomheden – og fremgang for mennesket. Det giver bedre resultater for alle på lang sigt. People Company holder til i naturskønne omgivelser på Lyngebækgård tæt på Hørsholm og løser opgaver for en bred vifte af danske virksomheder inden for rekruttering, organisationsudvikling, strategi- og forandringsprocesser, ledersparring og ledergruppeudvikling samt teambuilding.  Læs mere om People Company på peoplecompany.dk  
Læs mere
Logistikkoordinator til byggebranchen
Vil du være med til at sætte nye standarder for bæredygtig byggepladslogistik? People Company søger for SiteHub ApS logistikkoordinatorer. Som logistikkoordinator får du en hverdag, der kombinerer det praktiske arbejde med planlægning. SiteHub udspringer af en stærk vision om at give kunderne byggepladser, der er sikre, bæredygtige og effektive. SiteHub er først og fremmest en servicevirksomhed, som har specialiseret sig i effektiv byggepladslogistik. Det gøres ved at kombinere logistik med byggeplads og nærlager og koble det med vores softwareplatform, så vi kan understøtte entreprenørerne i at dokumentere deres klimaaftryk. Vores ambition er at skabe bedre byggepladser og for os er det vigtigt, at møde kunderne, hvor de er. Mod, indsat, holdet og kunden er vores værdier, som vi er sammen om at udvikle, så vi får skabt en stærk kultur med et bredt samarbejde på tværs af projekterne. Om jobbet: Der er tale om en stilling, hvor du vil få rig mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, således vil du i starten få en grundig oplæring både i praksis og gennem SiteHub Academy. Det vigtige er, at du har indstillingen og viljen til at gøre den fornødne indsats. Du skal være nysgerrig og videbegærlig, og du skal ikke være bange for selv at tage fat i den praktiske hverdag. Der er flere indgangsvinkler til stillingen. Du kan have en relevant erfaring fra byggebranchen, hvor du har fokus på byggepladslogistik og/eller bæredygtighed, forsvaret, teamleder/lagerforvalter i en lagerfunktion, kørselsleder, restaurationsbranchen, butiksansvarlig i detailhandelen Ja, der er mange indgangsvinkler, det vigtige er, at du har den rette indstilling, og syntes, at det er sjovt at arbejde med logistikoptimering og bæredygtighed på en større byggeplads. Med udgangspunkt i et af SiteHubs projekter vil du få et selvstændigt ansvarsområde, hvor du skal tage ansvaret for de praktiske opgaver. Dine ansvarsområder og opgaver bliver blandt andet: Håndtere al materiel ind og ud af byggepladsen og sikre, at det leveres, hvor kunden skal bruge det Sikre at alle leverancer er registeret i vores softwareplatform Styre og koordinere arbejdet for ca. 2-4 byggepladsoperatører på pladsen Koordinere opgaverne på tværs af de forskellige faggrupper og skabe et effektivt flow på pladsen. Være udførende på de praktiske opgaver omkring skurbydrift, affaldshåndtering, containerplacering, anhugning, byggepladsdrift og hvad der ellers må komme af ansvarsområder på pladsen Din baggrund og kvalifikationer: Vi vægter meget at finde den rigtige profil, så for os er det mere vigtigt, at du har det rigtige mindset og løser opgaverne med ”ja hatten på”, så skal vi nok lære dig resten. Vi har brug for en kollega som: Foretrækker mobil og sikkerhedssko – fremfor skrivebord og kontor Er venlig, udadvendt og serviceminded – håndværkerne er vores kunder Kan navigere i kaos og favne opgaver, som kommer ind fra højre – og stadig bevare en rolig tilgang Formår at tage ansvar, er empatisk, fleksibel – med et ”det får jeg klaret” DNA Har digitalt flair og en systematisk tilgang – eksekverer uden procesbeskrivelser Er opsøgende, nysgerrig og proaktiv på opgaveløsningen – ser muligheder fremfor begrænsninger og er løsningsorienteret Ikke bange for at tage fat på opgaver, som ligger udenfor vores ansvarsområde Er fleksibel omkring arbejdstiderne og indstillet på både dag og aften arbejde Har humor og bidrager til en gode stemning i teamet, såvel som på arbejdspladsen SiteHub tilbyder: Videreuddannelse gennem SiteHub Academy En spændende stilling, hvor du vil få selvstændigt ansvar for et delområde på byggepladsen som f.eks. varemodtagelse, drift af skurbyen, affaldshåndtering, anhugning m.m. Ledelsesansvar Et selvstændigt, spændende og udviklende job i en handlekraftig, solid vækstvirksomhed, Et arbejdsmiljø, hvor samarbejde, teamwork og humor er vigtige ingredienser Ordnede forhold og en attraktiv lønpakke. Interesseret? – vi glæder os til at høre fra dig. Søg jobbet her Vi gennemgår ansøgningerne løbende, så send os din så du er sikker på at komme i betragtning. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jan Pedersen, People Company på telefon 9199 1975 eller via mail jap@peoplecompany.dk. Du kan også kontakte direktør Ulrik Branner, SiteHub A/S på tlf. 3065 4390 eller mail ulrik@sitehub.dk  Om SiteHub: SiteHub er en vækstvirksomhed, der startede primo 2021 og som udspringer af en stærk vision om at give kunderne byggepladser, der er sikre, bæredygtige og effektive. SiteHub tager ansvaret for den kombinerede byggeplads- og materialelogistik via erfarne eksperter og software, der integrerer eksisterende teknologi med enkel analyse. For SiteHub er det vigtigt at møde kunderne, hvor de er nu, og hjælpe dem med at overgå til en mere effektiv, renere og industriel drevet metode til at køre byggepladslogistik og derved øge produktiviteten og reducere materialespildet. SiteHub bygger på indsamlede data og erfaring fra hundredvis af byggeprojekter gennemført i regi af LetsBuild, som har været med til at tegne en konkret efterspørgsel efter et integreret materiale flow gennem hele forsyningskæden. Teamet bag SiteHub besidder en kombination af dyb teknisk og kommerciel erfaring fra opbygningen af bl.a. et 130 mands teknologifirma til byggeriet med et globalt fokus (GenieBelt/LetsBuild). Læs mere på sitehub.dk ​  
Læs mere
Controller Trainee / Junior Controller Brunsgaard A/S, Herning
Du vil blive en aktiv del af vores økonomiteam, hvor vi tilbyder dig en lærings-/udviklingsstilling inden for controlling, dataanalyse, digitalisering, økonomi og regnskab. Brunsgaard A/S er en veletableret virksomhed, der gennem mere end 50 års virke har opbygget en solid position på det danske marked for løsninger til byggeriet og industrien, herunder udlejning af materiel. Brunsgaard A/S har en videns stærk organisation bestående af uddannet personale inden for stilladser, projektledelse, ingeniører, jura, it og det økonomiske område. Forløb: Vi kan tilbyde et lærings-/trainee forløb over et år, hvor vi struktureret oplærer dig i områder inden for analyse, finance controlling, økonomistyring, dataanalyse, projektopfølgning og regnskab. Samtidig får du en grundoplæring omkring økonomiafdelingens områder, såsom registrering af køb og salg, finans, betalingsflow, projekt controlling mv. Vi anvender moderne it-systemer i hverdagen, og vi vil give dig en grundig oplæring heri, så du bliver fortroligt med dem og mestrer dem som naturlige værktøjer i din hverdag, da meget dataanalyse og controlling foregår ved hjælp af digitale værktøjer. I takt med oplæring og erfaring, vil ansvaret løbende blive dit for udvalgte opgaver i økonomiafdelingen, rapporteringer, regnskab og controlling opgaver. Forventninger til dig: Du har interesse i økonomi, controlling og dataanalyse. Du har kompetencer og interesse i at lære nyt ud fra en praktisk hverdag og få grundstenene på plads i en økonomifunktion. Du er omhyggelig, ansvarsfuld, tillidsskabende og engageret som person. Du har flair og naturlig interesse for digitale analyseværktøjer, såsom Excel. Uddannelsesmæssig baggrund: Du har en økonomisk uddannelse, f.eks. HA, finansøkonom eller cand.merc. Afhængigt af uddannelsesmæssig baggrund tilpasses stillingen og forløbet derefter både hvad angår niveau på arbejdsopgaver, oplæringsforløb, systemuddannelse og ansvar. Du er motiveret for at få koblet din teoretiske uddannelse med en praktisk hverdag. Du har interesse i et struktureret læringsforløb og ser din fremtid i en mellemstor virksomhed, hvor ansvaret vokser i takt med, at kompetencerne udvikles. Ansættelsen er en fast stilling, og det forventes, at kandidaten efter traineeforløbet indgår i en fuldtidsstilling i organisationens økonomiafdeling, der ansvarsmæssigt passer til kompetencer. Brunsgaard A/S tilbyder: Du bliver en del af en handlekraftig, solid midtjysk vækstvirksomhed med nogle sunde værdier og en flad organisationsstruktur, hvor du får tæt samarbejde med kollegaer, ledelse og direktionen Du bliver en del af et fantastisk kollegateam, hvor vi ser styrker i at vi er forskellige, og hvor samarbejde og overholdelse af aftaler betyder alt. Gode udviklingsmuligheder for den rette. Ordnede forhold og lønpakke efter kvalifikationer, en attraktiv pensionsordning med en udvidet helbredssikring. Tiltrædelse snarest muligt efter aftale. Arbejdssted: Kæret 2, 7400 Herning. Interesseret? – vi glæder os til at høre fra dig. Søg jobbet her Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte regnskabschef, Anja Winther, på tlf. 30547347 eller via mail awk@brunsgaard.as Om Brunsgaard A/S: Brunsgaard A/S er en veletableret virksomhed, der gennem 50 års virke har opbygget en solid position på det danske marked for løsninger til byggeriet og industrien, herunder udlejning af lifte, stillads, forskalling og understøtningsmateriel. Vi er ISO-certificeret inden for både kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Brunsgaards 75 dedikerede medarbejdere samarbejder i dag med en stor kundegruppe inden for byggeriet og industrien i både Danmark og globalt, når der skal findes løsninger til enten stillads, støbeopgaver, understøttelsesopgaver eller mobile adgangsveje i højden. Læs mere om Brunsgaard på brunsgaard.as  
Læs mere
Projektleder søges til cirkulær genanvendelse af biomasse i praksis!
Miljøservice a/s søger en projektleder, som skal afsætte restprodukter fra forsynings- og fødevarevirksomheder til genanvendelse som gødning i landbruget. Du kommer til at indgå i et team med tre øvrige projektledere. Vores hovedkontor er i Vejen, men der vil for den rigtige kandidat være mulighed for ansættelse på vores satellitkontorer i enten Aarhus eller Slagelse.  Miljøservice A/S har travlt og har netop taget hul på en ny strategiperiode, der skal sikre en fortsat markant udvikling af Miljøservice. Som et led i denne strategiplan ønsker vi at styrke vores organisation med en ny profil, der skal arbejde med markedet – producenterne af restprodukter (forsynings- og fødevarevirksomheder) og modtagerne (landbruget). Der er tale om et meget selvstændigt job med gode udviklingsmuligheder. Jobbet - Arbejdsopgaver og ansvarsområder Du bliver bindeled imellem producentkunden og landmanden som modtager, og du koordinerer selv hele værdikæden fra afhentning til udspredning på marken: Opsøgende salg til såvel nye som eksisterende relationer vedrørende biogødning (spildevandsslam), bioaske, mejerislam, urea og andre restprodukter til jordbrugsanvendelse Lagerstyring, planlægning af udspredning af restprodukter Administrativ styring og dokumentation jvf. gældende lovgivning Rådgivning om gødningsværdi, økonomiske fordele og lovgivning på området Kontakt til myndigheder vedr. udspredningsarealer Opdyrke nye markeder indenfor genanvendelse af gødningsholdige restprodukter Dig - Kvalifikationer og profil Du har en god landbrugsforståelse samtidig med at du kan holde mange bolde i luften og er administrativ stærk – du kan nok sætte kryds ved de fleste af disse ting: Uddannelse som jordbrugsteknolog, agrarøkonom, agronom eller anden relevant tilgang til landbruget Du kan også have en baggrund, hvor du har arbejdet med planlægning, logistik og projektledelse Du må også gerne have salgserfaring, helst fra landbrugsrelateret branche, og gerne et bredt kontaktnet Lyst og evne til at tale og forhandle med landmænd, entreprenører og myndighedspersoner Du stiller store krav til kvalitet og præcis styring af aftaler og dokumentation, da det er vigtigt af hensyn til en effektiv afvikling og glade leverandører og kunder Du er udadvendt, loyal, hjælpsom og har en professionel kommerciel forståelse Du bevarer overblikket i pressede situationer Du har gode formuleringsevner i skrift og tale Du tilbydes Et afvekslende arbejde i en lille spændende virksomhed, som arbejder med genanvendelse i praksis. Med dig er vi otte personer i virksomheden og det kollegiale samarbejde i virksomheden er uformelt Kort vej til ledelsen og hurtige beslutningsveje i en handlekraftig virksomhed Løn, ansættelsesforhold og bonusordning forhandles individuelt efter dine kvalifikationer Mulighed for hjemmearbejde efter nærmere aftale Mulighed for personlig og faglig udvikling Tiltrædelse snarest muligt efter aftale. Arbejdssted: Vejen, Aarhus eller Slagelse Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos COO Sune Aagot Sckerl, Miljøservice på tlf. 2372 1266/mail: sune@miljoeservice.dk eller Jens Peter Sørensen, People Company på tlf. 2146 1711/mail: jps@peoplecompany.dk. People Company medvirker ved rekrutteringsprocessen. Søg jobbet her Hvem er Miljøservice A/S Affald er en ressource som bør recirkuleres og i Miljøservice har vi specialiseret os i at formidle samfundets og industriens restprodukter til nyttiggørelse. Miljøservice startede i 1989. Fra 2001 til 2023 var virksomheden ejet af Mogens Jensen, som fortsat er direktør i virksomheden. Der kom flere ejere til i 2023, således indgår Miljøservice nu i ReBio-koncernen, hvor også Biomass.dk indgår. Biomass.dk blev stiftet i 2018 med det formål at håndtere store mængder organiske restprodukter til biogas. Miljøservice A/S er en solid virksomhed med et godt renommé og en anerkendt kontraktpartner for kommunale forsyningsselskaber og private virksomheder. Miljøservice er ISO 9001 & 14001 certificeret og medlem af brancheorganisationen Genanvend Biomasse. Læs mere på miljoeservice.dk  
Læs mere
Produktionsmedarbejdere til metalindustri
Vil du gerne være med til at gøre en forskel i en virksomhed i vækst? Triplan International A/S har travlt og har brug for flere nye kollegaer. Er du erfaren produktionsmedarbejder, og har du erfaring med opstilling og drift af maskiner, og ønsker du en udfordrende hverdag, hvor dine kvalifikationer gør en forskel inden for metalindustrien – så har vi jobbet til dig! Triplan International A/S har travlt og har brug for flere nye kollegaer. Triplan udvikler, producerer og leverer bygningsprofiler og glasvægge/døre til kontorbyggerier over hele verden og producerer fra egen fabrik i Ishøj med ca. 6.000 m2 under tag. I 2025 flytter Triplan til en helt ny fabrik i Ringsted. Du kan se frem til en dynamisk og spændende hverdag med høj medarbejder involvering, og der er gode muligheder for at få en afvekslende hverdag med forskellige arbejdsopgaver. Triplan søger Produktionsmedarbejdere, faglærte som ufaglærte, der kan tage ansvar og være en vigtig del af et team på 12-15 kollegaer, ud af en produktion på ca. 30 mand. Der arbejdes mandag til fredag i tidsrummet 06.00 – 18.00, og din mødetid aftales individuelt.  Om jobbet: Som Produktionsmedarbejder hos Triplan, bliver du en del af et team, hvor der er plads til alle, og hvor du og dine kollegaer samarbejder om at løfte produktionen. Din arbejdsdag kan byde på forskellige typer af opgaver, det er derfor vigtigt, at du trives i en alsidig hverdag med skiftende opgaver. Du vil få ansvaret for at opstille, omstille samt operere/drifte forskellige maskiner i vores produktion. Dine primære opgaver:  Opstilling og drift af profilvalseanlæg Opstilling af excenterpresser Betjening af profilvalseanlæg og pakning af stålprofiler Betjening af automatiserede robot og pakkeanlæg Manuel pakning af stålprofiler Andet produktionsarbejde  Om dig: Vi forventer, at du: Har kvalifikationer og erfaring indenfor produktionsarbejde, herunder gerne erfaring med drift af automatiske anlæg Har flair for mekanik og automation samt praktisk erfaring hermed Du har måske en baggrund som Maskinarbejder, mekaniker, industrioperatør, værktøjsmager, industriteknikker eller lignende praktisk erfaring. Det kan også være, at du kommer fra landbruget, hvor du er vant til at få maskinparken til at fungere. Pointen er at det vigtige er, at du har flair for at arbejde med forskellige maskiner, og synes at det er sjovt Er praktisk anlagt og god til at bruge dine hænder Har erfaring med op- og omstilling af automatiske og halvautomatiske anlæg Kan bevare overblikket, når det går stærkt Kan overholde aftaler/deadlines Truckcertifikat er et plus, men ikke afgørende Er kvalitets- og ansvarsbevidst Er nysgerrig, åbensindet og mødestabil Triplan tilbyder: Et selvstændigt, spændende og udviklende job i en handlekraftig, solid og veletableret vækstorienteret virksomhed, der er inde i en spændende udvikling Gode udviklingsmuligheder for alle. Du vil gennemgå en grundig oplæring og blive en del af et veletableret team Et arbejdsmiljø, hvor samarbejde, teamwork og humor er vigtige ingredienser Gode og ordnede forhold – aflønning efter gældende overenskomst Tiltrædelse snarest muligt Interesseret? – vi glæder os til at høre fra dig. Vi gennemgår ansøgningerne løbende, så send os din så du er sikker på at komme i betragtning. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jan Pedersen, People Company på telefon 9199 1975 eller via mail jap@peoplecompany.dk. Søg jobbet her Om Triplan: Triplan International A/S er en solid, dansk virksomhed med 75 års erfaring. Triplan leverer produkter i høj kvalitet til professionelle byggefolk, og har specialiseret sig i design og produktion af glasvægsløsninger, gipsvægge, facader og etagedæk i stål. Med produktion i Danmark kan Triplan levere hurtigt, og er ikke bange for at kaste sig ud i specielle løsninger. Triplan er en travl og seriøs arbejdsplads og har fokus på både medarbejderne og kundens trivsel. Triplan lægger stor vægt på kvalitet i alt hvad vi laver, og går højt op i at have styr på alle processer fra udvikling til produktion og levering. I 2016 blev Triplan ISO 9001-certificeret, hvilket er en garanti for, at der leveres produkter og service i ensartet kvalitet. Hver gang. Triplan, der har til huse i egne lokaler i Ishøj, beskæftiger omkring 55 ansatte og er inde i en god positiv udvikling og har en solid økonomi. Du kan læse mere om Triplan på triplan.dk
Læs mere

Se alle stillinger

Vi har altid mennesket i fokus,
uanset om det er kunden eller kandidaten.

Hvad kan vi hjælpe med?

Rekruttering

Rekruttering

Den røde tråd har hele vejen igennem været at fokusere på at få menneskene til at gøre en forskel i de virksomheder Jens Peter har arbejdet for og med.

Business development

Business development

Kravene til, at virksomhederne følger med udviklingen stiger og det stiller igen endnu større krav til, at ledelsen og medarbejderne i virksomhederne følger med udviklingen.

Strategiudvikling

Strategiudvikling

En god strategiplan kendetegnes ved, at den bliver brugt af alle i virksomheden – hver dag. De fleste strategiplaner vil formentligt betyde, at hvis de føres ud i livet, så vil virksomheden nå de satte strategiske mål.

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

Vi hjælper gerne med at afdække, hvilken værdi organisations udvikling kan tilføre din virksomhed. Vi tager udgangspunkt i den forretningsmæssige strategi, den organisatoriske kapacitet og de ledelsesmæssige ressourcer.

Vores referencer

 

Se alle referencer